Sindicatele din Educație au trimis o informare privind situația actuală a revendicărilor negociate și a promisiunilor guvernanților

Miting al sindicatelor din educaţie
Miting al sindicatelor din educaţie
8 iunie 2023, 09:15

Pe Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar, în plus față de ce am avut până acum, părțile au convenit asupra următoarelor drepturi, se arată în informarea sindicatelor:

1. Reglementarea programului flexibil și a programului inegal de lucru;

2. Plata salariului și a indemnizației de hrană pentru angajații care lucrează și în zilele libere prevăzute de lege, indiferent de numărul de ore/zile de muncă acumulat în perioada lucrată;

3. Instituirea zilei de 5 Iunie ca zi nelucrătoare;

4. Calcularea indemnizației de concediu cu luarea în calcul a indemnizației de hrană;

5. Acordarea a 2 zile (nu o zi) lucrătoare libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului, respectiv 3 zile lucrătoare libere plătite – pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii; acordarea a 5 zile libere lucrătoare libere plătite pentru salariata urmează o procedură de fertilizare „in vitro”; acordarea unei zile lucrătoare libere plătite pentru donarea de sânge;

6. Instituirea și pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic/contractual încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată (nu doar pentru cadrele didactice) a dreptului la concediu fără plată pe o perioadă de un an calendaristic, o dată la 10 ani de activitate în învățământ, cu aprobarea consiliului de administrație;

7. Decontarea contravalorii dispozitivelor vizuale de corecție (ochelari/lentile), pentru angajații care, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, lucrează cu un monitor, pe baza prescripției medicale și a facturii privind costul ochelarilor, conform Programului Național aprobat prin hotărâre a guvernului inițiată de Ministerul Educației în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă.

8. Deducerea, pentru personalul din învățământul preuniversitar, instituită la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. v) din Codul fiscal – respectiv contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, precum și contravaloarea abonamentelor plătite de salariați, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

9. Consacrarea dreptului angajaților care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, cel puțin 50% din timpul de lucru, de a beneficia de examene medicale corespunzătoare ale ochilor și vederii la angajare, ulterior, la intervale regulate, precum și ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.

10. Reglementarea posibilității ocupării unui post vacantat, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, până la ocuparea postului prin concurs.

11. Stabilirea la 12 luni (în loc de 6 luni) a perioadei de readaptare pentru salariatele/salariații care au beneficiat de concediu de maternitate și/sau concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

12. Dreptul angajaților care au în îngrijire copii bolnavi în vârstă de până la 7 ani de a beneficia de reducerea programului de lucru cu până la 1/2 normă, fără afectarea calității de angajat și vechimii integrale în învățământ/muncă;

13. Reglementarea expresă a faptului că angajații nu au obligația însoțirii preșcolarilor/elevilor care fac naveta, pe mijloacele de transport în comun/microbuzele școlare/ mijloacele de transport puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale.

Au rămas în divergență propunerile federațiilor sindicale referitoare la concediul de odihnă suplimentar pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control și acordarea concediului de odihnă și a indemnizației aferente pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora.

II. De la declanșarea grevei generale, în timpul negocierilor, Guvernul României a propus vouchere, devenite ulterior prime, acordate in 5 Iunie și 5 Octombrie, pentru personalul didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) al căror cuantum a crescut de la 2500 lei la 4000 lei, respectiv pentru personalul nedidactic (al căror cuantum a crescut de la 1000 lei la 1500 lei).

Deși federațiile sindicale au respins oferta Guvernului, în data de 1 Iunie a fost promovată OUG nr. 53/2023, prin care s-au majorat salariile de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1000 lei brut lunar (ceea ce înseamnă procente de majorare cuprinse între 17% și 25%, respectiv creșteri nete de ce variază de la ~580 lei la ~950 lei lunar, în funcție de încadrare), iar pentru personalul nedidactic o creștere a salariului de bază 400 lei brut lunar pentru gradația 0 (ajungându-se la creșteri nete cuprinse între ~230 și ~280 lei lunar; această creștere se adaugă procentului de 9% de care o parte dintre salariații personal nedidactic beneficiază în baza OUG nr. 45/2023, prin care s-au acordat salariile de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022).

În Nota de fundamentare a OUG nr. 53/2023 se precizează că: „Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pe o perioadă de 3 ani, după cum urmează: 1. 40% în primul an; 2. 30% în al doilea an; 3. 30% în al treilea an”, se arată în informare.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite