Admiterea la facultate se mută, în mare parte, în mediul online

Examen evaluare test probă la examen
Examen evaluare test probă la examen
20 iunie 2020, 09:20

Ordinea în care sunt prezentate procedurile de admitere la programele de studii universitare corespunde clasamentului universităţilor din România (primele 10 poziţii) din Raportul asupra Metarankingului Universitar-2019, realizat pe baza prezenţei instituţiilor de învăţământ superior în nouă clasificări internaţionale, conform Asociaţiei Ad Astra (https://ad-astra.ro/).

Universitatea Babeş-Bolyai (poziţia 1) propune două specializări noi

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a decis ca admiterea din acest an să fie organizată exclusiv online, condiţiile specifice fiind stabilite la nivelul fiecărei facultăţi.

Admiterea în anul universitar 2020-2021 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând două specializări noi la nivel licenţă, la Facultatea de Studii Europene – Specializarea Diplomaţie în afaceri, respectiv la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – Specializarea Studii de conflict.

UBB a desfăşurat şi un proces de preînscrieri online demarat la 1 martie 2020. Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 9 şi 30 iulie 2020. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB, detaliile specifice fiind publicate la adresa http://admitere.ubbcluj.ro/ro/.

Universitatea din Bucureşti (2) păstrează admiterea pe bază de examen la Facultatea de Drept

Majoritatea facultăţilor Universităţii din Bucureşti oferă viitorilor studenţi un proces online de preînscriere, înscriere şi admitere, a informat instituţia.

Astfel, pentru studiile universitare de licenţă se pot distinge cinci forme de admitere, stabilite de consiliile celor 19 facultăţi ale UB şi aprobate în Senatul Universităţii:

– pe baza mediei/ a notelor de la Bacalaureat în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, al Facultăţii de Chimie, al Facultăţii de Fizică, Facultăţii de Geologie şi Geofizică, Facultăţii de Litere, Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Neogreacă, Maghiară, Italiană, Portugheză, Rusă, Limbile Slave (Croată, Sârbă, Slovacă), Rromani, Filologie Clasică, Limbi Moderne Aplicate, Studii Iudaice), precum şi al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;

– pe baza mediei de la Bacalaureat şi a unui eseu motivaţional (facultăţile de Biologie, Filosofie, Geografie, Istorie, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice);

– pe baza unei formule mixte în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri (Business Administration), al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Traducere şi Interpretare, Engleză, Germană, Neerlandeză, Franceză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă şi Studii Americane), al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, al Facultăţii de Matematică şi Informatică, al Facultăţii de Teologie Baptistă, precum şi al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică;

– interviu motivaţional în cazul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”;

– examen în cazul Facultăţii de Drept.

Sesiunea de admitere din iulie 2020 se desfăşoară în perioada 1-30 iulie, data limită de afişare a rezultatelor fiind 30 iulie, potrivit http://admitere.unibuc.ro/.

Universitatea Politehnica din Bucureşti (3) organizează concurs de dosare în trei sesiuni

Admiterea la programele de studii universitare de licenţă din Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) se face printr-un concurs de dosare bazat pe trei probe şi desfăşurat în trei sesiuni, fiecare din acestea conţinând trei faze, prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

Sesiunea I (1 iunie-15 iulie), la care participă toate cele 15 facultăţi din cadrul UPB, cuprinde admiterea anticipată, pe baza rezultatelor şcolare obţinute înaintea susţinerii examenului de Bacalaureat. Pentru validare şi înmatriculare promovarea examenului de Bacalaureat până la data prevăzută pentru înmatriculare este o condiţie necesară.

Sesiunea II (5-29 iulie), la care participă toate facultăţile din UPB cu toate domeniile şi cu toate locurile disponibile din portofoliu, presupune evaluarea şi ierarhizarea canditaţilor exclusiv pe baza rezultatelor obţinute la Examenul naţional de Bacalaureat.

Sesiunea III (august-septembrie) se organizează pentru facultăţi/domenii cu locuri vacante după sesiunea II.

Universitatea de Vest din Timişoara (4) ţine cont doar de rezultatele la examenul de Bacalaureat

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) desfăşoară admiterea online pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăţi componente, folosind platforma admitere.uvt.ro. Procesul de admitere ţine cont doar de rezultatele la examenul de Bacalaureat.

Pre-înscrierea candidaţilor a fost deschisă din 12 mai, iar sesiunea de vară a admiterii online pentru toate programele de studii are loc în intervalul 6-31 iulie. Sesiunea a doua se desfăşoară între 7 şi 20 septembrie 2020. Fiecare facultate a UVT are metodologia proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere la studiile universitare, încadrându-se în perioadele stabilite de calendarul general, potrivit https://admitere.uvt.ro/.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (5) a eliminat toate probele scrise

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a anunţat că la admiterea din acest an la cele 15 facultăţi din cadrul instituţiei au fost eliminate toate probele scrise.

Spre exemplu, pentru admiterea la studii de licenţă, Facultatea de Drept a renunţat la testul scris, acesta fiind înlocuit de media anilor de studii din liceu. Candidaţii care vor opta pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport nu vor mai susţine probă sportivă şi vor fi admişi pe baza unei medii în care ponderea examenului de Bacalaureat este de 75%. Şi Facultatea de Informatică a renunţat la testul scris, urmând să facă admiterea de baza unei medii în care nota la Matematică sau Informatică din cadrul examenului de Bacalaureat va conta în proporţie de 75%. De asemenea, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă, precum şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică au renunţat la probele specifice, admiterea realizându-se doar pe baza rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat – se menţionează într-un comunicat remis AGERPRES.

Calendarul de admitere a inclus şi o etapă de preînscriere care a început la 7 aprilie 2020. În etapa următoare înscrierile se desfăşoară în perioada 13-18 iulie. Sesiunea din septembrie organizată doar pentru locurile rămase disponibile se desfăşoară în perioada 7-9 septembrie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti (5) organizează concurs de admitere pentru toate facultăţile

La Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti înscrierea candidaţilor şi depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 se face exclusiv on-line, pe platforma dedicată examenului de admitere- www.adm.umfcd.ro.

Examenul de admitere este programat pe 26 iulie, conform site-ului https://admiteremedicina.ro/

Pentru confirmarea locului, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a depune la secretariatele facultăţilor documentele în original în vederea înmatriculării, după un calendar ce va fi anunţat, arată o notă la metodologia de admitere publicată pe site-ul instituţiei https://umfcd.ro/.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca (5) închiriază spaţii pentru desfăşurarea examenului

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează examenele de admitere în varianta clasică în perioada 25-26 iulie, dar în spaţii mai mari, pentru a putea să asigure distanţa prevăzută de normele legale.

Examenul de admitere pentru cele trei facultăţi din cadrul universităţii, Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie, se va desfăşura atât în amfiteatrele universităţii, cât şi în alte spaţii care vor fi închiriate pentru acest scop, anunţă un comunicat de presă transmis AGERPRES.

 

Ordinea în care sunt prezentate procedurile de admitere la programele de studii universitare corespunde clasamentului universităţilor din România (poziţiile 6-10) din Raportul asupra Metarankingului Universitar-2019, realizat pe baza prezenţei instituţiilor de învăţământ superior în nouă clasificări internaţionale, conform Asociaţiei Ad Astra (https://ad-astra.ro/).

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi (6) ia în calcul media la examenul de bacalaureat în proporţie de 10%

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, pentru toate ciclurile universitare se realizează numai prin concurs în concordanţă cu măsurile luate de autorităţi la nivel naţional, anunţă https://www.umfiasi.ro/.

Candidaţii se înscriu la concursul de admitere exclusiv on-line accesând platforma dedicată concursului de admitere pe portalul www.umfiasi.ro. Înscrierea are loc în perioada 1 iunie – 19 iulie 2020, iar concursul de admitere pe 26 iulie.

Calculul mediei finale în vederea clasificării se va efectua astfel: 90% nota la testul grilă, 10% media la examenul de bacalaureat.

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi (7) permite la anumite facultăţi alegerea unui test grilă la matematică sau la fizică

Admiterea la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată exclusiv online pentru cele 11 facultăţi tot în baza concursului de dosare, fără probă scrisă. Doar la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” va exista ca probă de concurs: portofoliu de lucrări personale, anunţă site-ul instituţiei https://www.tuiasi.ro.

Dacă media de la Bacalaureat nu avantajează unii studenţi, la anumite facultăţi se poate da un test grilă la matematică sau la fizică.

Pentru sesiunile de admitere iulie şi septembrie 2020, înscrierea candidaţilor se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original, după calendarul afişat pe fiecare facultate la adresa https://www.tuiasi.ro/licenta/.

Universitatea Politehnica Timişoara (8) organizează probă scrisă de verificare a cunoştinţelor la matematică

Înscrierea la concursul de admitere la cele zece facultăţi din cadrul Universităţii Politehnice Timişoara (UPT) se realizează online, folosind aplicaţia dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/). Înregistrarea documentelor a început la 15 iunie.

În modalitatea de desfăşurare a concursului prevalează procedurile online. Concursul de admitere poate fi: de dosare (la majoritatea specializărilor) sau cu probă de verificare a cunoştinţelor/abilităţilor.

Se organizează concurs clasic cu probă de verificare a cunoştinţelor la matematică (18-19 iulie) la facultăţile: Automatică şi Calculatoare, mai puţin la specializarea Informatică (concurs de dosare) şi Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, mai puţin la specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii la distanţă. La Facultatea de Arhitectură şi Urbanism proba de examen este alcătuită din: portofoliu de lucrări prezentat în format electronic (50% din media la examenul de admitere) şi interviu online – 50%.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (8) calculează media de admitere după o formulă specifică pentru fiecare facultate

La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca preînscrierea, înscrierea şi admiterea pentru sesiunile iulie şi septembrie 2020 se vor desfăşura pe platforma online admitereonline.utcluj.ro. Preînscrierea se desfăşoară în perioada 5 iunie – 5 iulie, înscrierea în 6-12 iulie, etapa admiterii şi afişării rezultatelor având date diferite în funcţie de facultate.

Media de admitere se calculează după o formulă specifică pentru fiecare facultate, ce include media la examenul de Bacalaureat şi, după caz, punctajul obţinut pentru portofoliul de lucrări (Facultatea de Arhitectură şi Urbanism) sau note la materii specifice în cadrul Bacalaureatului.

Universitatea Transilvania din Braşov (9) păstrează examenul la Facultatea de Medicină

Admiterea la facultăţile Universităţii Transilvania din Braşov constă la toate programele de licenţă într-un concurs de dosare – pe baza mediei de la bacalaureat sau a unei combinaţii a acesteia cu note obţinute la anumite discipline la bacalaureat sau în timpul liceului, excepţie făcând Facultatea de Medicină, unde sunt prevăzute probe de examen (26 iulie şi 27 iulie), Facultatea de Muzică, unde candidaţii vor susţine probe practice de specialitate, şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei la desfăşurarea probei eliminatorii.

La toate cele 18 facultăţi înscrierile vor avea loc online, în perioada 8-15 iulie, conform https://admitere.unitbv.ro/.

Academia de Studii Economice din Bucureşti (10) include în oferta universitară Facultatea de Drept

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti anunţă desfăşurarea exclusiv online a admiterii 2020, pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 13 iulie – 17 iulie.

Concursul de admitere la ASE la programele universitare de licenţă este alcătuit din eseul motivaţional (afişarea rezultatelor la 20 iulie), testul de competenţă lingvistică (22 iulie) – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină şi nu au certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE – şi media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%). Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi are loc la 24 iulie, iar în urma contestaţiilor, lista finală este afişată la 1 august.

Potrivit sursei citate, ASE îşi diversifică oferta universitară în acest an prin înfiinţarea Facultăţii de Drept (http://drept.ase.ro), care va forma viitori profesionişti în diverse domenii din aria juridică – justiţie, business, administraţie publică, activităţi non-profit – pentru care scoate la concurs 150 de locuri, cu durata cursurilor de 4 ani.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara (10) organizează proba scrisă pe 26 iulie

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, în vederea testării cunoştinţelor, şi probă practică la specializarea Tehnică dentară – anunţă www.umft.ro. La restul specializărilor se organizează concurs de dosare.

Proba scrisă are loc la 26 iulie 2020. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (10) permite înscrierea între 7 iulie şi 1 octombrie

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca înscrierea candidaţilor va fi continuă, începând cu 7 iulie şi până la 1 octombrie 2020, conform https://admitere.usamvcluj.ro.

Ierarhizarea candidaţilor şi declararea calităţii de admis/respins/în aşteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii conform calendarelor de admitere pentru lunile iulie, august, septembrie.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere, luând în considerare media de la Bacalaureat, anunţă https://admitere.usamvcluj.ro/.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite