30 martie, Ziua internaţională zero deşeuri. Omenirea produce 430 de milioane de tone de plastic pe an

30 martie 2024, 09:17 (actualizat 30 martie 2024, 15:10)

La 30 martie 2024 este aniversată ziua internaţională zero deşeuri, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite, având drept scop reducerea practicilor de consum şi de producţie nesustenabile la nivel mondial, potrivit https://www.un.org.

Omenirea generează anual circa 2,1-2,3 miliarde tone de deşeuri solide la nivelul comunităţilor oraşelor, produse în mare parte din ambalaje, electronice, produse din plastic şi resturi alimentare. Serviciile de gestionare a deşeurilor la nivel mondial sunt slab dotate pentru a administra acest fenomen, fiind vorba despre 2,7 miliarde de oameni care nu au acces la posibilităţi de colectare a deşeurilor solide, astfel că doar 61-62% din deşeurile solide municipale ale planetei sunt gestionate prin facilităţi organizate.

Această zi este marcată pentru al doilea an consecutiv, în acest mod urmărindu-se sublinierea atât a nevoii critice de sporire a managementului global privind deşeurile solide, cât şi a importanţei practicilor de producţie sustenabilă şi de consum. Ziua este marcată la toate palierele sociale pentru a ajuta la îndeplinirea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă. În acest sens, îmbunătăţirea colectării, reciclării şi a altor forme de management a deşeurilor rămân o prioritate urgentă, indică https://www.un.org. Pentru soluţionarea acestei crize, umanitatea trebuie să abordeze deşeurile asemenea unei potenţiale resurse, prin ţintirea obiectivului de reducere a deşeurilor şi prin îmbrăţişarea unei abordări similare unui ciclu complet. Resursele trebuie refolosite şi recuperate cât mai mult posibil, iar produsele trebuie să fie proiectate în aşa fel încât să fie durabile şi să necesite cât mai puţine materiale şi cu un impact cât mai mic. Soluţiile pot determina reducerea poluării aerului, a terenului şi a apei, precum şi scăderea extragerii resurselor naturale limitate şi preţioase. Pentru a obţine obiectivul zero deşeuri la nivelul societăţilor trebuie acţionat la toate treptele tuturor părţilor responsabile.

Consumatorii îşi pot schimba comportamentele în ce priveşte consumul şi pot reutiliza sau repara produse atât cât de mult este posibil înainte de adoptarea deciziei de renunţare la acestea. Guvernele, comunităţile, industriile şi alte părţi interesate trebuie să îmbunătăţească finanţarea şi politicile decizionale, în special pe fondul crizei deşeurilor care generează un impact disproporţional asupra celor marginalizaţi, persoanelor sărace din oraşe, a femeilor şi a tinerilor.

La 14 decembrie 2022, Adunarea generală a Naţiunilor Unite a adoptat, cu prilejul lucrărilor celei de-a 77-a sesiuni, rezoluţia pentru proclamarea datei de 30 martie drept Ziua internaţională zero deşeuri, care să fie marcată anual. Proiectul de rezoluţie a fost avansat de Turcia şi alte 105 state. Textul documentului completează un demers similar reprezentat de alte rezoluţii dedicate deşeurilor, printre care se numără rezoluţia Adunării generale a ONU din 2 martie 2022 privind stoparea poluării plastice, conform https://www.un.org.

Pentru marcarea acestei zile, la 27 martie 2024, la Palatul Naţiunilor din Geneva, ora locală 14.00-15.30, Turcia şi Geneva Environment Network organizează conferinţa specifică ”Învinge poluarea cu deşeuri”, evenimentul fiind transmis şi online pe platforma https://www.genevaenvironmentnetwork.org.

Cu prilejul zilei internaţionale zero deşeuri, statele membre, organizaţiile sistemului Naţiunilor Unite, societatea civilă, sectorul privat, spectrul academic, tinerii şi alţi actori responsabili implicaţi sunt invitaţi să participe în activităţi care au scopul de a creşte gradul de conştientizare publică la nivel naţional, subnaţional, regional şi local asupra iniţiativelor zero deşeuri şi asupra contribuţiei acestora de obţinere a unei dezvoltări sustenabile. Programul pentru mediu al Naţiunilor Unite şi Programul de habitat uman al Naţiunilor Unite sprijină împreună marcarea zilei internaţionale zero deşeuri. Promovarea unor astfel de iniţiative cu prilejul marcării acestei zile internaţionale poate ajuta la promovarea tuturor obiectivelor şi ţintelor la nivelul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă, inclusiv obiectivele 11 şi 12 din acest text. Aceste obiective vizează toate formele de deşeuri, inclusiv risipa alimentară, extracţia resurselor naturale şi deşeurile electronice, potrivit https://www.un.org.

Publicat în comun de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi de Asociaţia internaţională a deşeurilor solide (ISWA), Raportul pe 2024 al perspectivei privind managementul deşeurilor la nivel global estimează faptul că va exista o creştere de la 2,3 miliarde tone de deşeuri în anul 2023 la 3,8 miliarde tone în 2050, potrivit https://www.genevaenvironmentnetwork.org.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite