Noile reguli pentru acordarea de burse elevilor

Elevi în clasă
Elevi în clasă
6 septembrie 2023, 23:09

Toţi elevii de gimnaziu şi liceu care au obţinut în anul şcolar precedent medii generale peste 9,50 vor primi burse de merit. Contestat public pe motiv că va duce la situaţii în care un elev cu media 9,90, dar şi unul cu media 5,50 vor obţine bursă de merit, pragul de 30% a fost totuşi păstrat de Ministerul Educaţiei în noul regulament.

FLORIN LIXANDRU, secretar de stat în Ministerul Educaţiei: Practic, vor primi burse de merit 30% din elevii din fiecare clasă, iar în situaţia în care prin aplicarea acestui procent de 30% numărul rezultat nu va include toţi elevii care au o medie de minim 9,50, atunci listele se vor extinde astfel încât să cuprindă şi elevii care au obţinut în anul şcolar trecut o medie generală de cel puţin 9,50. (…) Am încercat să nu fim acuzaţi că schimbăm regulile în timpul jocului, pentru că sunt elevi care în anul şcolar trecut s-au pregătit şi au obţinut rezultate la învăţătură, respectiv medii generale peste 9,50 ştiind că acesta este pragul peste care se poate obţine o bursă de merit. (…) În situaţia în care numărul rezultat prin aplicarea procentului de 30% nu acoperă toţi elevii cu medii generale peste 9,50 atunci se va extinde lista pentru a fi incluşi şi aceştia.

În acest an şcolar cuantumul bursei de merit este de 450 de lei. Noul regulament prevede burse de merit şi pentru elevii de clasa a V-a, dar abia din ianuarie 2024, după ce parcurg primele două module de studiu.

FLORIN LIXANDRU, secretar de stat în Ministerul Educaţiei: Un alt element de noutate pentru bursele de merit îl reprezintă acordarea burselor de merit şi pentru elevii de clasa a V-a, luându-se în considerare rezultatele la învăţătură pe care le vor obţine aceştia pe parcursul primelor două perioade de învăţare. Practic, se va calcula o medie a notelor obţinute pe primele două perioade de învăţare, adică până în decembrie, se va realiza un clasament la nivelul fiecărei clase în funcţie de această medie calculată pe baza notelor obţinute la toate disciplinele. La fel, şi aici se va aplica procentul de 30% şi în situaţia în care prin aplicarea procentului nu vor fi cuprinşi toţi elevii cu medii peste 9,50, listele vor fi extinse astfel încât toţi elevii de clasa a V-a cu medie peste 9,50 să poată beneficia de bursă de merit începând cu luna ianuarie.

Trei sute de lei vor primi elevii care se vor încadra pentru bursă socială. Trebuie să facă dovada venitului cei care vor aplica pentru bursă socială pentru familiile cu venit mic.

FLORIN LIXANDRU, secretar de stat în Ministerul Educaţiei: În ceea ce priveşte bursele sociale, pentru că şi acolo au fost discuţii (…) am pus în aceeaşi categorie elevii orfani de unul sau de ambii părinţi care vor primi bursă socială fără a fi condiţionaţi de vreun nivel al venitului. Am prevăzut în acest proiect de ordin mai multe categorii de burse sociale. O bursă socială pentru familiile cu venit mic. Aici se vor încadra elevii care provin din familii care obţin un venit mediu pe membru de familie min 50% din salariul minim net pe economie, luându-se în considerare toate veniturile care fac obiectul impozitului pe venit. Avem şi bursele sociale pentru elevii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, unde nu se vor lua în considerare veniturile pe membru de familie. Şi bursele pentru elevii care suferă de anumite afecţiuni, la fel fără a fi condiţionaţi de vreun nivel al venitului şi totodată bursele pentru copiii care provin din familiile monoparentale, la fel, nici aici nu vom lua în considerare venitul pe mebru de familie.

Problema rămâne la elevii care învaţă în altă localitate decât cea de domiciliu. Rămân fără bursa de transport.

FLORIN LIXANDRU, secretar de stat în Ministerul Educaţiei: Având în vedere că vor beneficia de facilităţi la transport, li se va deconta transportul, această categorie de burse nu a mai fost primită în categoria burselor sociale în noua metodologie.

Proiectul de ordin privind metodologia de acordare a burselor va fi discutat vineri, la Ministerul Educaţiei, în Comisia de Dialog Social. După aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare.


Un articol de Diana Dumitrașcu

 

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite