Guvernul urmează să aprobe introducerea unui mecanism de achiziție centralizată de energie electrică

Virgil Popescu Nicolae Ciucă Lucian Bode
Virgil Popescu Nicolae Ciucă Lucian Bode
10 noiembrie 2022, 20:12

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, tranzacţiile cu energie electrică vizate sunt aplicabile „producătorilor ale căror capacităţi de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, cu excepţia producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile şi puterea instalată prevăzute la art 3. alin (1) din Legea nr. 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, a capacităţilor de producere a energiei electrice intrate în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi producătorilor cu capacităţi de producere de energie electrică şi termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET”.

Acelaşi tip de tranzacţii se aplică şi „furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienţi finali, operatorului de transport şi de sistem energie electrică şi operatorilor de distribuţie energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor exploatate de aceştia”.

În calitate de achizitor unic este desemnată societatea Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale „OPCOM” SA.

„Pe perioada utilizării mecanismului de achiziţie centralizată de energie electrică preţul plătit de achizitorul unic producătorilor de energie electrică pentru cantităţile de energie electrică vândute de aceştia prin intermediul acestui mecanism este de 450 lei/MWh şi, în acelaşi timp, achizitorul unic vinde cantităţile de energie electrică cumpărate furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienţi finali, operatorului de transport şi de sistem energie electrică şi operatorilor de distribuţie energie electrică, prin mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică, cu preţul de 450 lei/MWh”, stipulează proiectul.

Pentru desfăşurarea mecanismului de achiziţie centralizată, participanţii la piaţă cărora li se aplică prevederile actului normativ au obligaţia transmiterii la OPCOM şi/sau Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, după caz, a situaţiilor privind prognozele de consum anuale, defalcate pe luni, în vederea considerării acestora în procedurile de achiziţie organizate de OPCOM.

„OPCOM organizează o procedură anuală de achiziţie, în luna decembrie a anului precedent anului de aplicare, pe baza datelor validate transmise de către ANRE, şi câte o procedură de achiziţie lunară, care are ca scop suplimentarea cantităţilor de energie electrică vândute/cumpărate lunar în cadrul procedurii anuale. Cantităţile de energie electrică anuale şi lunare rezultate în urma mecanismului de achiziţie centralizată constituie obligaţii ferme ale participanţilor la piaţă cărora li se aplică prevederile prezentului act normativ”, se mai explică în nota de fundamentare.

Cabinetul Ciucă urmează să mai discute vineri şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr .153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă să beneficieze de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat”, prevede proiectul. Potrivit acestuia, majorarea se va aplica proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

Guvernul va mai analiza un memorandum privind înfiinţarea Comitetului Român pentru Inteligenţă Artificială şi a Unor Iniţiative privind Domeniul Inteligenţei Artificiale în România. Printr-un alt memorandum urmează să fie aprobată înfiinţarea Reţelei Oficiilor Române pentru Ştiinţă şi Tehnologie şi operaţionalizarea ROSTam în anul 2023, notează Agerpres.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite