Guvernul a aprobat noile sume şi condiţii pentru decontarea cazării şi hranei necesare refugiaţilor ucraineni

Proiectul de Lege privind Statutul grefierilor a fost adoptat de Guvern
Proiectul de Lege privind Statutul grefierilor a fost adoptat de Guvern
26 aprilie 2023, 16:18

HG adoptată completează Ordonanţa de Urgenţă nr. 15/2022 aprobată în urmă cu două săptămâni, care asigură „un cadru sustenabil” pentru sprijinirea ucrainenilor care au venit în ţara noastră din cauza războiului.

Noile reglementări se vor aplica începând cu data de 1 mai 2023.

În nota de fundamentare a hotărârii, publicată pe site-ul Ministerului de Interne, se arată că situaţiile întâlnite în practică au reliefat faptul că decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, a fost văzută ca o sursă de venit atractivă pentru mulţi proprietari de locuinţe, aflaţi în căutare de chiriaşi, fiind astfel alimentată piaţa imobiliară din zonele căutate de persoanele care provin din zona de conflict armat din Ucraina, fapt ce a dus la scăderea sub aspectul ofertei şi, implicit, la creşterea cuantumului chiriilor practicate pe piaţa liberă, cu impact direct asupra cetăţenilor români care doresc să stea în chirie.

Noile condiţii de decontare a cheltuielilor cu hrana şi cazarea refugiaţilor ucraineni, anunţate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, sunt următoarele:

* în primele patru luni consecutive, beneficiile vor fi compuse dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferenţiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură şi 2.000 lei/lună pentru o familie, precum şi dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană

* începând cu a cincea lună până la finele anului 2023, beneficiile vor fi compuse dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferenţiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură şi 2.000 lei/lună pentru o familie

Principalele condiţii care trebuie îndeplinite pentru decontarea cazării şi hranei pentru refugiaţii ucraineni sunt:

– pentru prima lună, singura condiţie impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecţiei temporare;

– pentru următoarele 3 luni:

* solicitantul şi membrii familiei acestuia, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, să fie înregistraţi la una din agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau a Municipiului Bucureşti sau, după caz, să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României;

* să aibă înscrişi copiii minori care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar, în calitate de preşcolari, elevi sau ca audienţi

– începând cu a cincea lună:

* solicitantul şi membrii de familie ai acestuia să fie încadraţi în muncă;

* să aibă înscrişi copiii minori în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar, în calitate de preşcolari, elevi sau ca audienţi.

Decontarea acestor sume forfetare care acoperă cheltuielile cu hrana şi cazarea (pentru primele patru luni consecutive), respectiv a cheltuielilor cu cazarea (începând cu a cincea lună după trecerea celor patru luni consecutive, până la finalul anului 2023) în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, se efectuează după următoarea procedură: solicitanţii trebuie să depună o cerere la primărie, iar administraţia locală este cea care verifică prin aplicaţia informatică dacă persoana beneficiază de protecţie temporară şi îndeplineşte condiţiile referitoare la înregistrarea sau încadrarea în muncă şi, unde este cazul, înscrierea copiilor în unităţi de învăţământ.

O altă condiţie este ca unităţile care asigură cazarea să transmită primăriilor, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, o cerere de decontare.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite