Consiliul European a adoptat norme revizuite pentru sistemul UE de control al pescuitului

Pescuit
Pescuit
13 noiembrie 2023, 17:14

„Regulamentul pe care l-am adoptat astăzi va garanta că sistemul nostru de control al pescuitului ţine pasul cu cele mai recente evoluţii tehnologice, pentru a garanta că putem preveni în mod eficace pescuitul excesiv. Acest lucru este în beneficiul mediului şi, în ultimă instanţă, va aduce, de asemenea, beneficii comunităţilor de pescari şi va contribui la asigurarea sustenabilităţii sociale şi economice a sectorului”, a declarat ministrul spaniol interimar al agriculturii, pescuitului şi alimentaţiei, Luis Planas Puchades.

Regulamentul recent adoptat actualizează aproximativ 70% din normele existente pentru controlul navelor de pescuit, ceea ce va contribui la garantarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) de către navele UE şi de către alte nave care pescuiesc în apele UE.

Principalele modificări introduse includ sistemul de monitorizare a navelor (VMS) şi înregistrarea electronică a capturilor. Pentru a asigura conformitatea cu PCP, toate navele de pescuit vor fi urmărite printr-un VMS şi toate capturile vor trebui înregistrate prin mijloace electronice.

În cazul anumitor nave de pescuit costier la scară mică cu o lungime mai mică de 9 metri, se pot acorda derogări de la cerinţa VMS până la 31 decembrie 2029. În cazul navelor mai mari, vor fi utilizate instrumente de monitorizare electronică la distanţă pentru a împiedica aruncarea înapoi în mare a capturilor nedorite cu încălcarea „obligaţiei de debarcare” şi pentru a asigura aducerea lor la ţărm

În ceea ce priveşte pescuitul recreativ, pescarii practicanţi de pescuit recreativ care capturează anumite specii vor trebui să înregistreze şi să raporteze capturile prin intermediul unui sistem electronic. Deşi, iniţial, va fi acoperit un număr limitat de specii, numărul acestora poate creşte pe baza avizelor ştiinţifice.

O altă modificare se referă la revizuirea sistemului de sancţionare, o listă cuprinzătoare de încălcări grave ale normelor PCP va fi stabilită la nivelul UE; statele membre trebuie să se asigure că autorii infracţiunilor fac obiectul unor sancţiuni administrative eficace, proporţionale şi disuasive; în plus sau ca alternativă, pot fi utilizate sancţiuni penale.

Vor fi introduse, de asemenea, noi norme privind marja de toleranţă (sau de eroare) la estimarea capturilor, pentru a preveni raportarea eronată.Marja de toleranţă reprezintă diferenţa dintre estimarea capturilor de peşte şi rezultatul efectiv al cântăririi. Ca regulă generală, marja de toleranţă va fi menţinută la 10% pentru fiecare specie, aşa cum se întâmplă în prezent. Cu toate acestea, se vor aplica unele excepţii. Pentru speciile care nu depăşesc 100 kg, marja va fi de 20% pentru fiecare specie. Se vor aplica derogări pentru pescuitul de specii pelagice mici, pescuitul în scopuri industriale şi pescuitul de ton tropical cu plasă-pungă, în special în cazul în care capturile sunt debarcate în „porturi incluse pe listă”, în care trebuie asigurate condiţii speciale de debarcare şi cântărire.

De asemenea, un sistem digital (cunoscut sub numele de „CATCH”) va fi introdus în contextul regimului de certificare a capturii pentru pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN). Scopul este de a se asigura că certificatele de captură şi alte documente conexe vor fi gestionate într-un mediu digital unic la nivelul UE, îmbunătăţindu-se astfel capacitatea autorităţilor de a detecta produsele provenite din pescuitul INN.

Ţările din afara UE vor putea să producă şi să valideze certificatele de captură direct în mediul digital CATCH. Pentru produsele pescăreşti importate în UE, importatorii vor trebui, de asemenea, să prezinte certificate de captură prin intermediul CATCH.

Sursa: Agerpres

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite