ANRE a implementat platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale

ANRE a implementat platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale
ANRE a implementat platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale
17 noiembrie 2022, 17:48

Conform sursei citate, implementarea a fost făcută în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale”.

„Adoptarea de către ANRE a acestor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toţi consumatorii implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale, concomitent cu implementarea soluţiei informatice intuitive şi inovative POSF, conduc la derularea procesului tehnic de schimbare a furnizorului în 24 de ore, îndeplinind astfel cerinţele europene”, se menţionează în comunicat.

Prin acest proiect, ANRE urmăreşte optimizarea proceselor operaţionale din piaţa de energie, în scopul diminuării birocraţiei şi consolidării concurenţei prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final.

„Obligaţiile de realizare şi implementare a POSF rezidă în prevederile art. 7^6 şi ale art. 102^1 alin. (10) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea transpunerii prevederilor în legislaţia secundară, ANRE a aprobat, prin Ordinul nr.3/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (Regulament POSF)”, se menţionează în comunicat.

Precizăm faptul că proiectul POCA, cu termen de finalizare la data de 23 decembrie 2022, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.223.269,45 lei din care: 98% cheltuieli nerambursabile (18,838 milioane lei) şi 2% cheltuieli contribuţie proprie ANRE (384.465 lei).

Prin prezenta, ANRE anunţă stadiul integrării în POSF a operatorilor economici din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale.

Astfel, operatorii de reţea şi furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale sunt în curs de încărcare a metadatelor pentru locurile de consum şi pentru contractele de furnizare şi de reţea, conform obligaţiilor instituite prin Regulamentul POSF.

Conform sursei citate, în ceea ce priveşte gradul de încărcare a datelor, la acest moment în POSF se identifică următoarele: total contracte de furnizare: 13,593 milioane, contracte de furnizare energie electrică 9,427 milioane, contracte de furnizare gaze naturale 4,165 milioane.

Totodată, locurile de consum sunt 15,254 milioane, locurile de consum energie electrică – 10,508 milioane, iar locurile de consum gaze naturale 4,745 milioane.

„Sunt înregistraţi în POSF: 77 de furnizori de energie electrică, 57 furnizori de gaze naturale, 25 de operatori de reţea de energie electrică şi 31 de operatori de reţea de gaze naturale.”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, ANRE urmăreşte permanent şi verifică împreună cu furnizorii şi operatorii de reţea modul de funcţionare a POSF şi fluxurile iniţiate de aceştia în vederea stabilizării procesului de schimbare a furnizorului atât de energie electrică, cât şi de gaze naturale prin POSF.

Începând cu data de 14 noiembrie 2022, operatorii de reţea care au fost pregătiţi din punctul de vedere al sistemelor informatice proprii, precum şi din punctul de vedere al gradului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Regulamentul POSF în sarcina acestora, au început să comunice în POSF, folosind metadatele aferente locurilor de consum, contractelor de reţea prin mesajele specifice definite în standardul POSF.

„Aceste schimburi tehnice au funcţionat normal fără incidente. Echipa formată din reprezentanţi ANRE şi ai dezvoltatorului Metaminds-Connections oferă asistenţă permanentă tuturor operatorilor”, se menţionează în comunicat.

În continuare, operatorii de reţea încarcă în POSF datele aferente activităţi proprii, iar furnizorii încarcă în POSF atât datele aferente activităţi proprii, cât şi ofertele tip de furnizare în comparatorul de oferte integrat în POSF, motiv pentru care, la această dată, accesul consumatorilor la POSF este restricţionat.

„Subliniem că imediat ce se stabilizează schimburile de mesaje tehnice între operatori şi furnizori şi baza de date a POSF este încărcată, respectiv toţi operatorii de reţea şi toţi furnizorii de energie electrică şi gaze naturale îşi duc la îndeplinire obligaţiile stabilite în sarcina acestora în raport de POSF, ANRE va anunţa oficial data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali”, se mai spune în comunicat.

Utilizatorii POSF sunt persoanele fizice sau juridice, clienţi finali de energie electrică şi/sau de gaze naturale, precum şi operatorii economici implicaţi în procedura de schimbare de către clientul final a furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale şi de contractare a furnizării de energie electrică şi/sau de gaze naturale, înregistraţi în POSF.

Totodată, operatorii economici din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale au obligaţia de a respecta toate prevederile legale privind sectorul în care activează, precum şi activitatea specifică pe care o desfăşoară.

„Precizăm faptul că, în conformitate cu atribuţiile/competenţele pe care ANRE le are, s-a demarat verificarea fiecărui operator economic în vederea determinării gradului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina acestuia şi luarea de măsuri în cazul neîndeplinirii.”, se arată în comunicat.

ANRE precizează că este Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

 

sursa Agerpres

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite