Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.910 lei, în trimestrul II. Cheltuielile au reprezentat 86,4 la sută din venituri

5 octombrie 2023, 10:10

Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,7%, iar cele pe o persoană cu 11,6%.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în trimestrul II 2023, de 5.969 lei pe o gospodărie (2.392 lei pe o persoană) şi au reprezentat 86,4% din veniturile totale, în scădere cu 2 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul I 2023. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11,1%, iar cele pe o persoană cu 12%.

Cea mai mare parte a cheltuielilor (37,2%) a fost alocată pentru alimente în timp ce cheltuielile pentru educaţie au reprezentat 0,5%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II 2023, de 6.427 lei lunar pe o gospodărie (2.576 lei pe o persoană) în creştere cu 1% faţă de trimestrul I 2023, iar veniturile în natură de 484 lei lunar pe gospodărie (194 lei pe o persoană), în scădere cu 21,4% faţă de trimestrul I 2023. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 4.604 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,6% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă de trimestrul I 2023 cu 1,7 puncte procentuale).

(w620) 1 cheltui

 

Sursa: insse.ro


 

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.440 lei lunar pe o gospodărie (20,8% în trimestrul II 2023, respectiv, 21,3% în trimestrul I 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7% în trimestrul II 2023, respectiv, 8,8% în trimestrul I 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,5% în trimestrul II 2023, respectiv, 1,9% în trimestrul I 2023) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (5,5% în trimestrul II 2023, respectiv, 6,9% în trimestrul I 2023).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul II 2023 a fost de 7.857 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3.358 lei, de 1,6 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 72,6%, mai mare cu 16,2 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,8%, mai mare cu 3,1 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 11,8%, de 2,8 ori mai mare faţă de cea mediul urban.

Pe de altă parte, cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II 2023, de 5.589 lei pe o gospodărie (2.240 lei pe o persoană), mai mari cu 1,9% faţă de trimestrul I 2023. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în trimestrul II 2023, a fost, în medie, de 380 lei lunar pe o gospodărie (152 lei pe o persoană), în scădere cu 21,7% faţă de trimestrul I 2023.

(w620) 2 cheltui

Sursa: insse.ro


 

În trimestrul II 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuieli băneşti şi contravaloarea consumului uman de produse agroalimentare din resurse proprii) de 3.675 lei lunar pe o gospodărie (61,6%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor de 1.891 lei pe o gospodărie (31,7%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuieli băneşti şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 116 lei pe o gospodărie (1,9%).

INS menţionează că mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.778 lei, mai mari de 1,4 ori decât în mediul rural. Aceasta înseamnă că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.897 lei lunar, de 1,6 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 34,9% în cheltuielile totale, cu 8,7 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 11,7% în cheltuielile totale, de 3,7 ori mai mare decât în mediul urban.

(w620) 3 Cheltuie

 

Sursa: insse.ro


 

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.368 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor (37,2%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 519 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 14,1%, de cele pentru băuturi alcoolice şi tutun şi de cele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare fiecare de 277 lei pe o gospodărie, cu ponderi în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,5% fiecare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor populaţiei a fost cel efectuat pentru educaţie de 18 lei pe o gospodărie (0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare) şi cel pentru asigurări şi servicii financiare de 26 lei pe o gospodărie (0,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite