Regulament de acces și participare la spectacolele Festivalului Internațional Cerbul de Aur

29 august 2018, 14:25

(w620) Regulament

PIATA SFATULUI, BRASOV, 29 AUGUST – 2 SEPTEMBRIE 2018

INTRAREA

În momentul achiziționării biletului, respectiv în momentul intrării la festival, oricare dintre aceste două evenimente se va produce primul, participantul acceptă, fără obiecțiuni, prevederile prezentului Regulament.

La momentul intrării în perimetrul Festivalului Participantul va putea să ia cunoştiinţă de acest Regulament, care este afișat într-un loc vizibil.

Intrarea se face doar prin zonele special amenajate pe baza biletului de acces. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate, aflat în perioada de valabilitate.

Accesul se va face pe baza biletului valabil, acesta permițând intrarea în zona de concert o singură dată. Dacă spectatorii doresc să părăsească incinta vor putea reintra doar dupa aplicarea in momentul parasirii zonei de concert a unei bratari si impreuna cu biletul folosit pentru accesul initial.

Posesorii de abonamente trebuie sa pastreze biletul pentru control pe toata durata desfasurarii festivalului.

Accesul la concert se va face zilnic incepand cu ora 18:45. Nu se va mai permite accesul in locatie dupa ora 20:20.

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul Festivalului.

Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul Festivalului.

Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna participantilor sau persoanelor epileptice.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Festival, în sarcina acestuia neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor.

Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natură cauzate persoanelor sub 18 ani de către terțe persoane, incluzând dar nelimitându-se la participanții Festivalului.

Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta Festivalului se face numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte/reprezentant legal sau convențional si cu respectarea integrală a prevederilor din regulament. Minorii trebuie sa posede bilet valid sis a fie insotiti de un adult bilet valid.

Accesul cu animale este interzis.

2. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA FESTIVALULUI

2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi prevederile enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.

2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

2.3. Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta Festivalului, să respecte, să nu distrugă și în general sa nu efectueze niciun fel de acțiune care ar putea fi în măsura să afecteze mediul înconjurător şi suprafața Pietei Sfatului, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

2.4. Pe perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitări sau acțiuni, inclusiv acțiuni în justiție, cu privire la acestea. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex: Youtube, Instagram, Facebook) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

2.5. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.

2.6. Există excepții în care managementul artiștilor interzice filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a evenimentului că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

2.7. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

2.8. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

2.9. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

2.10. Pe întreaga suprafață a Evenimentului este interzisă ultilizarea focului prin orice mijloace şi a materialelor inflamabile.

2.11. Este interzisă cățărarea sau escaladarea oricărei structuri din festival (layer, boxe, garduri, containere, corturi, etc). Cei ce vor încălca această regula vor fi escortați în afara festivalului.

2.8. Este interzis accesul în zone semnalizate ca fiind interzise publicului.

2.9. Este interzisă ridicare de cabluri de curent de pe jos. În cazul în care un participant descoperă o astfel de situație este obligat să avertizeze organizatorii.

2.10. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și indicatoarele către căile de acces.

3. REGULI DE CONDUITĂ ÎN AFARA SUPRAFEŢEI FESTIVALULUI

3.1. În afara incintei Festivalului, Participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare din România şi regulile de conduită socială. Sunt interzise acţiunile care periclitează fizic sau moral alte persoane sau orice fel de bunuri.

4. OBIECTE PIERDUTE SI OBIECTE NEPERMISE RETINUTE

4.1. Obiectele nepermise retinute si obiectele găsite în perimetrul festivalului trebuie vor fi gestionate de catre organizator in colaborare cu autoritatile locale specifice.

4.2. Obiectele nepermise retinute vor fi depuse in custodia agenților de securitate, in zonele de acces. Proprietarii acestora le pot ridica prezentând bonul primit la predare in cel mult o ora de la încheierea spectacolului. In cazul depășirii acestui termen, Organizatorul nu își mai asuma nicio responsabilitate in privința respectivelor obiecte.

5. SECURITATE

5.1. Pe teritoriul Festivalului, Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

5.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

6. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, care vor fi evidențiate pe harta festivalului.

7. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui Participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele Festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical/artistic. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical/artistic al festivalului.

Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul Festivalului care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau neglijente.

După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Perimetrului Festivalului.

8. SANCŢIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta Festivalului total sau parţial, sau de a invita Participantul să parasească incinta Festivalului, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării.

9. SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR

9.1. Organizatorul are drepturi depline asupra mărcilor înregistrate sau nu, numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de e-mailurilor, numelor de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondenta, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărcilor precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe cerbuldeaur.ro sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus în legătură cu evenimentul FESTIVALUL INTERNATIONAL “CERBUL DE AUR”.

9.2. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial, fără acordul Organizatorului scris, expres și prealabil.

9.3. Mărcile înregistrate sau nu, numele comerciale, înregistrate sau nu, siglele, logo-urile, adresele de e-mail, numele de domenii, URL-urile, toate însemnele de acest fel, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea Organizatorului, care deține și drepturile de proprietate intelectuală şi sunt protejate de legile europene în vigoare.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite

Cele mai citite pe aceeași temă