ASF a cerut retragerea proiectului privind plafonarea tarifelor RCA de pe ordinea de zi a Guvernului. Brokerii de asigurări se opun prevederilor din document

24 martie 2023, 09:45

La cererea Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, proiectul de plafonare a prețului RCA a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi.

În perioada în care proiectul a stat în dezbatere publică, mai multe părți interesate au făcut observații cu privire la acest proiect. Este firesc să analizăm toate aceste observații, iar în urma analizei, să avem o forma revizuită a proiectului pe care îl vom înainta (…) ASF prin acest proiect vine să tempereze piața și să protejeze consumatorii, a precizat Daniel Apostol, purtător de cuvânt al ASF.

„Varianta actuală a proiectului de act normativ riscă să determine un blocaj cvasi-total în piaţa de asigurări RCA, fie prin limitarea vânzării de poliţe RCA de către societăţile de asigurare, fie prin retragerea unor jucători de pe piaţa RCA (aşa cum s-a întâmplat cu Uniqa Asigurări după falimentul City Insurance), fie printr-o combinaţie a celor două ipoteze”, se menţionează într-un comunicat comun, semnat de Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR) şi Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare – Reasigurare (PRBAR).

Astfel, UNSICAR şi PRBAR solicită retragerea acestui proiect şi iniţierea unui dialog cu toţi actorii pieţei (consumatori, asigurători, distribuitori de asigurări, prestatori de servicii) în cadrul căruia să fie expuse punctele de vedere de către toate părţile implicate şi, împreună, să fie identificate soluţii constructive, în beneficiul şi pe termen mediu şi lung al consumatorilor de asigurări şi al păgubiţilor, precum şi al tuturor participanţilor la această piaţă.

Potrivit celor două asociaţii, efectul major pe care acest blocaj îl va avea asupra distribuitorilor de asigurări va fi reducerea drastică a numărului de intermediari care vor mai rezista pe piaţă în aceste condiţii. În acest fel, efectul final va fi reducerea numărului vehiculelor asigurate în trafic.

„Practic, proiectul de HG va avea exact efectul invers faţă de scopul fundamental al legislaţiei RCA la nivel european, şi anume: în loc să protejeze participanţii la trafic, păgubiţi sau victime fără vină ale unor accidente rutiere, va oferi doar deţinătorilor de autovehicule un avantaj financiar minimal şi pe termen foarte scurt, respectiv deţinerea unei poliţe RCA mai ieftine”, se mai precizează în comunicat.

Membrii celor două asociaţii profesionale consideră că orice formă de îngrădire a concurenţei, chiar şi limitată în timp, nu poate decât să adâncească situaţia dificilă în care se află piaţa de asigurări RCA.

„Acest aspect este cu atât mai mult valabil în cazul acestui proiect care propune plafonarea comisioanelor de distribuţie, prevedere care ignoră aspecte esenţiale legate de prevederi legislative deja existente şi omite să evalueze impactul asupra pieţei de intermediere de asigurări şi asupra consumatorilor”, se mai spune în comunicat.

De-a lungul ultimilor 10 ani, piaţa asigurărilor RCA s-a confruntat cu diverse dezechilibre şi tensiuni, principalele probleme fiind legate de calitatea procesului de constatare, evaluare şi plată a despăgubirilor, precum şi eventuale abuzuri ale unora dintre actorii implicaţi, reclamate de alţi jucători din piaţă.

„În mijlocul acestor disfuncţionalităţi s-a aflat în permanenţă persoana păgubită, asupra căreia s-au manifestat majoritatea consecinţelor negative ale acestor probleme de funcţionare ale pieţei, iar actualul proiect nu va face decât să accentueze consecinţele negative asupra păgubiţilor. Membrii celor două asociaţii profesionale apreciază că în nota de fundamentare a proiectului de HG nu se regăsesc criteriile în baza cărora s-a decis plafonarea prin raportare la data de 1 martie 2022, şi nu la o altă dată, respectiv criteriile în baza cărora s-a stabilit procentul comisioanelor de distribuţie la maxim 8%”, susţin reprezentanţii celor două asociaţii.

Conform sursei citate, plafoanele propuse sunt arbitrare, fiind stabilite fără o analiză serioasă a costurilor suportate distribuitorii de asigurări, a impactului inflaţiei anuale de peste 15% asupra acestor costuri şi a profitabilităţii, respectiv a marjei de profit reale a distribuitorilor.

„Apreciem că majoritatea distribuitorilor nu vor putea absorbi acest şoc şi vor risca, din primele estimări, reducerea cu peste 40% a numărului de angajaţi sau parteneri implicaţi direct în activitatea de intermediere de asigurări, prin falimentul acestora sau prin renunţarea la desfăşurarea acestei activităţi. În situaţia reducerii numărului intermediarilor în asigurări, poliţele gestionate anterior de intermediarii care au ieşit din piaţă vor trebui emise direct de societăţile de asigurări, care nu pot crea capacitatea operaţională necesară într-un interval scurt de timp”, se mai precizează în document.

Astfel, circa 350.000-500.000 de clienţi în fiecare lună vor întâmpina reale probleme în a-şi încheia o poliţă RCA, cu toate efectele de rigoare.

„Scăderea dramatică a numărului de distribuitori va întârzia intrarea unor noi firme de asigurări pe piaţa RCA, întrucât, în absenţa distribuţiei independente, investiţia unui nou jucător în dezvoltarea unei reţele de distribuţie va fi şi mai costisitoare, dar şi mai riscantă în acelaşi timp, iar menţinerea unui număr scăzut de asigurători pe piaţa RCA va perpetua tensiunile actuale din piaţa de profil”, susţin reprezentanţii brokerilor.

Pe de altă parte, reducerea masivă a distribuţiei independente va afecta semnificativ şi interesele consumatorilor de asigurări pe termen mediu şi lung, mai ales în oraşele şi localităţile cu o populaţie sub 30.000 locuitori, prin restrângerea accesului la asigurări şi la consultanţa care însoţeşte produsele complexe.

„Deloc neglijabil este şi faptul că aceste zone acoperă peste 50% din populaţia României şi sunt, de regulă, şi cele în care accesul la soluţiile de achiziţie online este dintre cele mai reduse, distribuţia door-to-door fiind singura posibilitate a acestora de a avea acces la produse de asigurare. Precizăm că prezenţa directă a companiilor de asigurări în aceste localităţi din România s-a restrâns permanent în ultimul deceniu, iar nivelul redus al activităţii economice şi puterea redusă de cumpărare va face ca investiţiile în distribuţia directă în aceste zone să fie extrem de puţin probabile. Aceiaşi consumatori sunt şi cei mai puţin pregătiţi să acceseze soluţii de achiziţie pe canale pur digitale şi au nevoie stringentă de prezenţa distribuţiei independente de asigurări”, se mai spune în comunicat.

–––––––––––––––––-

Şi asociaţiile asigurătorilor au anunţat că nu sunt de acord cu proiectul de Hotărâre de Guvern privind îngheţarea preţurilor RCA, pe motiv că încalcă legislaţia europeană, este lipsit de fundament economic, ambiguu şi poate destabiliza şi mai mult piaţa.

„UNSAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România – n. r.), BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România), PIAR (Patronatul Industriei Asigurătorilor din România) au luat notă de proiectul de Hotărâre de Guvern care instituie o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor de primă la asigurările RCA, făcând următoarele precizări: industria nu poate fi de acord cu proiectul de HG, care încalcă în mod evident legislaţia europeană, este lipsit de fundament economic şi ambiguu pe anumite aspecte, riscând să destabilizeze şi mai mult piaţa de asigurări RCA. Legislaţia trebuie modificată, dar necesită un pachet de măsuri mai amplu care să fie discutat împreună cu toate părţile direct implicate”, susţin asigurătorii, într-un comunicat.

–––––––––––––––––––––-

La rândul său, Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a arătat că susţine principiul limitării preţului contractelor RCA, dar consideră că mecanismul din proiectul de Hotărâre de Guvern nu reprezintă o rezolvare optimă a problemei şi propune ca limitarea să nu poată depăşi tarifele de referinţă.

„În contextul situaţiei intervenite prin retragerea autorizaţiei de funcţionare a Euroins, liderul de piaţă din zona asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA), Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) susţine principiul limitării preţului contractelor RCA, pentru a preîntâmpina explozia acestora până la niveluri care să le facă inaccesibile consumatorilor. Falimentul anterior de pe această piaţă, cel al societăţii City Insurance, liderul de piaţă de la acea vreme, a generat o creştere masivă de preţuri ale contractelor RCA, iar consumatorii nu mai pot digera o nouă evoluţie similară şi de această dată. Deşi susţinem principiul limitării preţului contractelor RCA, credem că mecanismul propus prin HG pus în dezbatere publică de către Ministerul Finanţelor nu reprezintă o rezolvare optimă a problemei, pentru că tarifele de prima practicate de asigurători la 1 martie 2022 nu sunt transparente şi nu pot fi verificate de consumatori, pentru a putea fi siguri că limitarea este respectată în mod efectiv”, susţin reprezentanţii AURSF, conform unui comunicat.

–––––––––––––––––––––

În data de 22 martie, Ministerul Finanțelor a făcut public proiectul prin care prețurile maxime ale polițelor RCA vor fi plafonate la nivelul tarifelor de la 1 martie 2022.

Măsura vine pentru a preveni scumpirile excesive ce ar putea să apară după insolvența Euroins, dar este criticată de actorii din piață.

„Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA (…). Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 1 martie 2022 şi sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se menţionează în proiect.

Documentul prevede că, în situaţia în care tarifele de primă practicate de către asigurătorii RCA la data de 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023, asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă dintre cele două.

Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a HG.

Potrivit proiectului, comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

În perioada aplicării prevederilor hotărârii, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute, pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăşi tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Despăgubirile se acordă numai în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile este de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de reparaţie de către poliţie sau a documentului de intrare în reparaţie eliberat de către asigurătorul RCA, după caz. Prin excepţie, perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea prealabilă a asigurătorului RCA.

În cazul vehiculelor care nu se mai repară şi se încadrează în situaţia de dauna totală economică, despăgubirile acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire. În acest caz, valoarea despăgubirii nu poate depăşi 25% din valoarea de piaţă a vehiculului avariat.

Depăşirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite şi practicarea de către asigurătorii RCA a comisioanelor de distribuţie la un nivel mai mare decât cel prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

Pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară poate aplica şi sancţiuni contravenţionale complementare.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite