Lege promulgată: Imaginea cecului poate fi remisă spre încasare şi printr-un canal electronic securizat

DRPCIV: Serviciu de plată online
DRPCIV: Serviciu de plată online
17 iunie 2022, 16:57

Actul normativ vizează adaptarea Legii 59/1934 astfel încât să permită, pe lângă remiterea la încasare a cecului de către posesor către banca sa în original, pe suport de hârtie, şi posibilitatea remiterii spre încasare a imaginii cecului, transmisă printr-un canal electronic securizat, cu asigurarea unui nivel ridicat de securitate, redefinirea sau reformularea unor elemente obligatorii prevăzute pe cec, clarificarea rolului fiecăruia dintre participanţi la procesul de plată a cecului, introducerea posibilităţii de retragere de la decontare a unui cec, actualizarea terminologiei, simplificarea şi completarea articolelor şi abrogarea unor dispoziţii.

Potrivit legii, prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere. Potrivit unui amendament, „prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante din cecul original sau din cecul remis la încasare de către beneficiar printr-un canal electronic securizat; reproducerea imaginii cecului original sau a imaginii cecului remis la încasare de către beneficiar printr-un canal electronic securizat, astfel cum a fost recepţionată în condiţiile art. 324; transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute anterior către instituţia de credit plătitoare”.

Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cecului original, cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii. Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca între ele şi între instituţia de credit a beneficiarului şi beneficiar să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată şi de transfer de documente sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi, mai prevede proiectul.

Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.

Pentru ca instituţia de credit a beneficiarului să prezinte la plată cecul, beneficiarul, client al său, trebuie să îi transmită fie cecul în original, fie imaginea cecului original, printr-un canal electronic securizat.

Condiții de eligibilitate

Remiterea unui cec la încasare, printr-un canal electronic securizat, poate fi realizată de beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de instituţiile de credit prin normele şi politicile interne ale acestora.

Transmiterea de către beneficiar a imaginii cecului original în format electronic trebuie realizată prin mijloace şi procedee tehnice care asigură autenticitatea şi integritatea acestuia, conform standardelor de securitate internaţionale sau europene.

Remiterea spre încasare a unui cec printr-un canal electronic securizat produce aceleaşi efecte juridice ca şi remiterea spre încasare a cecului original, pe suport hârtie, cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite